Барилгын салбарт 2021 оны 7-р сарын байдлаар нийт 481 төслийн 68,805 айлын төсөл хэрэгжиж байна.

Барилгын салбарт 2021 оны 7-р сарын байдлаар нийт 481 төслийн 68,805 айлын төсөл хэрэгжиж байна.

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй орон сууцны 53.64% нь Хан-Уул дүүрэгт байршиж байгаа бөгөөд дундаж үнэ байршлаас хамааран 2.4- 6.2 сая төгрөгийн хооронд байна.

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслийн бүсчлэлээрх үнийн мэдээлэл

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй Шинэ орон сууцны төслийн дундаж үнэ 2.73 сая төгргөт хүрч, өмнөх сараас 0.73 хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 10385  хувиар тус тус өссөн байна. Сүхбаатар дүүрэгт дундаж үнэ 4.06 сая төгрөгт хүрч, өмнөх сараас 1.71 хувиар өссөн байна.

Улаанбаатар хотын орон сууцны сар бүрийн үнийн индекс

Улаанбаатар хотод түрээсийн үнэ өрөөний тооноос хамааран харилцан адилгүй байгаа бөгөөд 2021 оны 7-р сарын байдлаар 1 өрөө 719 мянга, 2 өрөө 1.058 мянга, 3 өрөө 1.65 сая төгрөг, 4 өрөө орон сууцны үнэ дунджаар 2.75 сая төгрөг байна.

Хуваалцах

Валютын ханш Зээлийн тооцоолуур Мессенжер