Барилгын салбарт 2021 оны 5-р сарын байдлаар нийт 510 төслийн 71,303 айлын төсөл хэрэгжиж байна.

Барилгын салбарт 2021 оны 5-р сарын байдлаар нийт 510 төслийн 71,303 айлын төсөл хэрэгжиж байна.

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй орон сууцны 54.24% нь Хан-Уул дүүрэгт байршиж байгаа бөгөөд дундаж үнэ байршлаас хамааран 2.9- 6.1 сая төгрөгийн хооронд байна.

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслийн бүсчлэлээрх үнийн мэдээлэл

 

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй Шинэ орон сууцны төслийн дундаж үнэ 2.7 сая төгргөт хүрч, өмнөх сараас 0.90 хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 14.30  хувиар тус тус өссөн байна. Хан-уул дүүрэгт дундаж үнэ 3.3 сая төгрөгт хүрч, өмнөх сараас 0.98 хувиар өссөн байна.

Улаанбаатар хотын орон сууцны сар бүрийн үнийн индекс

Улаанбаатар хотод түрээсийн үнэ өрөөний тооноос хамааран харилцан адилгүй байгаа бөгөөд 2021 оны 5-р сарын байдлаар 1 өрөө 712мянга, 2 өрөө 1,07 мянга, 3 өрөө 1.63 сая төгрөг, 4 өрөө орон сууцны үнэ 2.8 сая төгрөг, дундажаар 1.55 сая төгрөг байна.

Хуваалцах

Валютын ханш Зээлийн тооцоолуур Мессенжер