Барилгын салбарт 2021 оны 3-р сарын байдлаар нийт 67,269 айлын 487 төсөл хэрэгжиж байна.

Барилгын салбарт 2021 оны 3-р сарын байдлаар нийт 67,269 айлын 487 төсөл хэрэгжиж байна.

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй орон сууцны 54.96 хувь нь Хан-Уул дүүрэгт байршиж байгаа бөгөөд дундаж үнэ байршлаас хамааран 1.9- 5.4 сая төгрөгийн хооронд байна.

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй Шинэ орон сууцны төслийн дундаж үнэ 2.57 сая төгргөт хүрч, өмнөх сараас 1.88 хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 5.66  хувиар тус тус өссөн байна. Сүхбаатар дүүрэгт дундаж үнэ 3.8 сая төгрөгт хүрч, өмнөх сараас 3.74 хувиар өссөн байна.

Улаанбаатар хотод захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслийн бүсчлэлээрх үнийн мэдээлэл

Улаанбаатар хотын орон сууцны сар бүрийн үнийн индекс

Улаанбаатар хотод түрээсийн үнэ өрөөний тооноос хамааран харилцан адилгүй байгаа бөгөөд 2021 оны 3-р сарын байдлаар 1өрөө 652.9 мянга, 2 өрөө 931.5 мянга, 3 өрөө 1.37 сая төгрөг, 4 өрөө орон сууцны үнэ 2.61 сая төгрөг, дундажаар 1.39 сая төгрөг байна.

 

Хуваалцах

Валютын ханш Зээлийн тооцоолуур Мессенжер