Гадаадад ажиллаж, амьдарч буй иргэдэд зориулсан орон сууцны “1Home“ төсөл даатгагдлаа.

 Хөүм Моргейж Корпорейшн ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй Гадаадад ажиллаж, амьдарч буй иргэдэд зориулсан орон сууцны “1Home“ төслийн хүрээнд орон сууцны зээлтэй холбоотой цогц даатгалын үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилгоор "Ард Даатгал" ХК-тай Хамтран ажиллах с​анамж бичгийг 2021 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдөр байгуулсан билээ.