Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд “Инвескор актив ТЗК”  ХХК хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэсэн байна.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 938 дугаар тогтоол, Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/75 тоот тушаалаар “Инвескор актив ТЗК”  ХХК-ийн гаргаж буй доорх нөхцөлтэй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэлээ. 

 

Эх сурвалж:

http://mse.mn/mn/news/7972?fbclid=IwAR0_AsKdGv-zfMzhxS4-gq1tJ7_70D2YN1VDrtS9RVBvVb-xm-MYUH_Ko6o

Хуваалцах

Валютын ханш Зээлийн тооцоолуур Мессенжер