“Гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй Монгол Улсын иргэдийг орон сууцжуулах” төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна


Хуудас: /

“Хөүм моргейж корпорэйшн ХХК” нь “Гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй Монгол Улсын иргэдийг орон сууцжуулах” төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү төслийн зорилго нь гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй Монгол Улсын иргэд орон сууц худалдан авахад зориулан орон сууцны зээл олгох замаар орон сууцны борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах замаар орон сууцны санхүүжилтийн механизмыг боловсронгуй болгоход оршино.  

Хуваалцах

Валютын ханш Зээлийн тооцоолуур Мессенжер